Znamenitosti

Antiθka Agora (Antiθki trg) otkrivena je u iskopavanjima koja su vršena u periodu od 1948-1955 od strane francuske arheološke škole. Izgradnja antiθkog trga poθela je u 4 veku p.n.e. a završena je u 2 veku p.n.e. Razvijao se i širio u pravcu mora i bio je srce drevnog grada Tasosa. Bio je komercijalni, politiθki i verski centar ostrva. Tri kapije su obezbeπivale ulaz u luku i prilaz trgu u ovom antiθkom periodu. Poseta antiθkom trgu doθaraζe vam veliθinu grada. Ovde ζete naζi ostatke ulaznih kapija, ostatke oltara, grobnica, hram posveζen Zevsu i kružni oltar posveζen Teagenisu.
> Antiθki teatar > Manastir Arhangela Mihajla > Arheoloki muzej u Limenasu > Antiθka agora
.
+306951611605
Limenas , Thasos
Follow us
+306951611605
Limenas , Thasos
DEVELOPED & DESIGNED BY FEDENET