Znamenitosti

Antiθki teatar nalazi se na vrhu brda u mestu Limenas, u jednoj prirodnoj uvali sa strane planine. Kada posmatrate panoramu odozgo imate utisak kao da možete da obgrlite ostrvo Tasopulu, more i obale sa druge strane na kopnu. Stoji tamo još od 5 veka p.n.e. i zbog lepote pogleda koji nam pruža možemo da shvatimo zašto su naši preci izabrali baš tu da ga izgrade. Današnji stanovnici Tasosa θuvajuζi tradiciju svojih predaka koriste ovaj amfiteatar kao centar kulture i tu se održavaju razne predstave kao i festval Filipon-Tasos u mesecu julu i avgustu koji je organizovan pod pokroviteljstvom opštine Tasos. Predstave koje se održavaju ovde su razliθite vrste, kvaliteta i orginalnosti. Antiθke dramske predstave, kao i druge predstave iz cele Grθke održavaju se ovde i publika ih rado gleda svakog leta. Deθije predstave kao i amaterske pozorišne trupe takoπe nastupaju ovde. Kao i koncerti Grθkih pevaθa koji upotpunuju ovaj lep kulturan buket.
> Antiθki teatar > Manastir Arhangela Mihajla > Arheoloki muzej u Limenasu > Antiθka agora
.
+306951611605
Limenas , Thasos
Follow us
+306951611605
Limenas , Thasos
DEVELOPED & DESIGNED BY FEDENET