Festivali na Tasosu

Tokom turistiθke sezone na ostrvu se održavaju mnoge kulturne, folklorne i plesne predstave. Kao da se oseζa potreba stanovništva da pokaže stranim posetiocima koliko je Tasos lepo i pozitivno mesto. Obiθaji, navike, pesme, igre, tradicionalni proizvodi, lokalna tradicionalna muzika koju sviraju folk muziθari, sve je to slatko pomešano i ponuπeno posetiocima koji dolaze na ostrvo tokom letnjih meseci. Svako selo, svaki region, svaki stanovnik Tasosa ima da ponudi nešto posebno. Tako posetilac postaje θlan ovog buθnog društva i aktivno uθestvuje i uživa u gostoprimstvu i velikoduškosti lokalnog stanovništva sa Tasosa. Pomenuli smo samo neke od dogaπaja, i ne samo zato što se održavaju svake godine veζ zato što pružaju posebnu atmosferu, bez želje da umanjimo znaθaj drugih dogaπaja. Svake godine štampa se posebno izdanje vodiθa o svim dogaπajima i festivalima na ostrvu, ove vodiθe posetioci mogu da nabave širom ostrva i da se detaljno informišu o svakom dogaπaju pojedinaθno.
 
> Festivali Tasosa
.
+306951611605
Limenas , Thasos
Follow us
+306951611605
Limenas , Thasos
DEVELOPED & DESIGNED BY FEDENET